Bli medlem i Sverok Admins Testförening 2019

Den här föreningen finns inte utan används för att testa systemet.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Unga Forskare.