Bli medlem i Stockholm International Youth Science Seminar 2020

Föreningen SIYSS stödjer Unga Forskares verksamhet Stockholm International Youth Science Seminar och strävar efter att inspirera intresse för internationellt utbyte i naturvetenskap, teknik och matematik.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Unga Forskare.