Logo
Logo

Bli medlem i NF 2023

Naturvetenskapliga föreningen, NF, grundades den 14 mars 1906. Föreningens syfte är att bland Vasaskolans elever höja kunskapen i samt underhålla intresset för naturvetenskaperna. För att uppfylla detta ädla syfte anordnar NF laborationer, exkursioner, föredrag, resor och annat trevligt.

Välkommen att bli medlem i NF och därmed också förbundet Unga Forskare.

Information om medlemsavgift

Information om medlemsavgift kommer vid ett senare tillfälle.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Unga Forskare.