Logo
Logo

Bli medlem i Biologiska Ämnesrådet 2022

Välkomna till Biologiska Ämnesrådet!
Sektionen för de som pluggar kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, masterprogrammet i biologi, masterprogrammet i tillämpad bioteknik eller enstaka kurser inom biologi.

Welcome to Biologiska Ämnesrådet!
The section for students studying a bachelor in biology/molecular biology, master in biology, master in applied biotechnology or individual courses in biology.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Unga Forskare.