Logo
Logo

Bli medlem i Molekulföreningen 2023

Molekulföreningen är en förening som verkar för att inspirera L M Engströms elever till fortsatta studier inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnen genom en kombination av sociala och ämnesrelaterade aktiviteter. Detta gör vi genom att anordna regelbundna pluggträffar och genom att bjuda in till tävlingar, studiebesök, laborationer, och föreläsningar där alla föreningens medlemmar är välkomna att delta.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Unga Forskare.