Stockholm International Youth Science Seminar

Föreningen SIYSS stödjer Unga Forskares verksamhet Stockholm International Youth Science Seminar och strävar efter att inspirera intresse för internationellt utbyte i naturvetenskap, teknik och matematik.
Hemsida: https://siyss.wordpress.com/

Antal medlemmar

2020: 4
2019: 4
2018: 12
...