Logo
Logo

Anmälan till Unga Forskares Riksstämma 2023

Här är kan du anmäla dig som ombud, medlem eller förtroendevald till Unga Forskares Riksstämma 2023. Funktionärer anmäler sig här efter bekräftelse från Paula Langöe, riksstämmeansvarig på Unga Forskares kontor: paula.langoe@ungaforskare.se  

Ombud är du som fått mandat att rösta för en av Unga Forskares medlemsföreningar som du är medlem i. Ombuden är välkomna att kostnadsfritt delta på samtliga aktiviteter under helgen. Övriga medlemmar är välkomna att delta på riksstämmans öppnande, påverkanstorg samt riksstämman (hela söndagen). Se mer information i kallelsen på hemsidan https://ungaforskare.se/riksstamman/

 

Motionsstopp är 29 september. Skicka in motioner till paula.langoe@ungaforskare.se

 

Handlingarna mejlas till samtliga deltagare den 13 oktober.   

 

 

Tid

Lördag 2023-11-11 11:00
till och med
Söndag 2023-11-12 16:00

Plats

Riksstämman äger rum på Katedralskolan i Linköping, Platensgatan 20. 

Anmälningsformulär

Vilket pronomen du vill bli tilltalad med? Exempel: Han, hon, hen, flera av dessa eller något annat.

I vilken roll deltar du på Riksstämman?

I vilken roll deltar du på Riksstämman? Om du både är exempelvis ombud och kandiderar till en förtroendepost så välj alternativet ombud.

Vilken förening representerar du på Riksstämman?

Vilka medlemsföreningar är du medlem i?

Om du är ombud, har din förening beslutat att skicka dig som ombud?

Resor och boende

Om du vill att vi bokar din resa, vilken ort reser du från till Linköping lördag morgon? OBS det går ej att ändra i efterhand. Alla bokningar görs centralt och inte via eget utlägg som du får ersättning för. Kontakta arrangör vid frågor.

Du som behöver resa, vilken ort reser du till efter Riksstämmans slut på söndag? OBS det går ej att ändra i efterhand. Alla bokningar görs centralt och inte via eget utlägg. Kontakta arrangör vid frågor.

Behöver du boende i samband med Riksstämman?

Om du är under 16 behöver målsman anmäla dig.

För dig som är under 16 år

Målsmans för- och efternamn

Målsmans telefonnummer. Om vi skulle behöva komma i kontakt med målsman inför, under eller efter Riksstämman.

Målsmans epostadress. Om vi skulle behöva komma i kontakt med målsman inför, under eller efter Riksstämman.

Jag som målsman godkänner härmed denna anmälan.

Målsman (i de fall deltagaren är under 16 år) och deltagaren godkänner att deltagarens namn, förening, citat, foton och film som tas under Riksstämman kan publiceras i Unga Forskares digitala och tryckta kanaler. Materialet kan användas i marknadsförings- och inspirationssyfte i högst 10 år. Därefter lagras materialet av historiska skäl på Unga Forskares server samt, vad gäller tryckt material, på Unga Forskares kansli.

Jag som deltagare eller målsman, i de fall deltagaren är under 16 år, godkänner att Unga Forskare under de kommande 10 åren sparar deltagarens namn och förening då det är en del av protokollet från Riksstämman.

Är du under 18 år?

Info om närmast anhörig

Vilket är din närmast anhörigs för- och efternamn?

Vilket är din närmast anhörigs telefonnummer?

Har din närmsta anhörig godkänt att vi sparar dess kontaktuppgifter till och med evenemangets slut?

Övrigt

Övrig info du vill nämna? Om du endast kan vara med en av dagarna, exempelvis endast lördag eller endast söndag så meddela det.

Godkänner du följande? Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill Unga Forskare vara tydliga med hur/varför vi önskar samla in personuppgifter i samband med Riksstämman, samt hur vi kommer hantera det insamlade materialet.  Insamlade personuppgifter kommer att användas för sammanställande av deltagarlista, samt för kommunikation med målsman (i de fall deltagaren är under 16 år) och deltagare innan, under och efter Riksstämman. Denna lista kan komma att sparas upp till 1 år. Deltagares namn, epostadress och förening som lämnas här sparas på Unga Forskares server samt i låst arkivskåp på Unga Forskares Kansli i högst 10 år.  Förening, För- och Efternamn kommer dessutom att användas för voteringslista och därmed vara en del av protokollet från Riksstämman, vilket arkiveras av historiska skäl efter 10 år.  För att vi exempelvis ska kunna ta bilder under Riksstämman på deltagare och annat som har med deltagandet att göra behöver vi även målsmans godkännande (i de fall deltagaren är under 16 år). Likaså hoppas vi få er tillåtelse att använda en del av materialet i vår kommande kommunikation och marknadsföring kring Unga Forskare och Riksstämman. Materialet kan användas i dokumentationssyfte, marknadsförings- och inspirationssyfte i högst 10 år. Därefter lagras materialet av historiska skäl på Unga Forskares server samt, vad gäller tryckt material, på Unga Forskares kansli. 

Något som skulle vara bra för oss att känna till i t.ex samband med mötet eller något annat.

Informera oss om eventuella allergier eller specialkost. All mat som serveras på Riksstämman kommer vara vegetarisk så om du är vegetarian behöver du inte skriva det.