Logo
Logo

Bli medlem i GRUS 2024

GRUS står för Geovetenskapliga Rådet för Uppsala Studenter och sköter studieövervakning på grund- och masterutbildningsnivå inom institutionen för geovetenskap. På våra medlemsmöten kan du vara med och påverka utbildningens kvalité och träffa geostudenter från alla årskurser.

Vi anordnar fester, styr upp exkursioner, organiserar träningar och gör annat skoj utöver det obligatoriska plugget. Kort sagt så förgyller vi studietiden lite extra.
------------------------------
GRUS is the Earth Sciences student council for students at Uppsala university and monitors the quality of the undergraduate and master's education at the Department of Earth Sciences. On our meetings you can participate and influence the quality of education and meet Earth science students from all levels.

We organize parties, trainings and do other fun things in addition to the compulsory school. In short we give your time at Uppsala university an extra shine.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Unga Forskare.