Logo
Logo

Välkomna till Biologiska Ämnesrådet!
Sektionen för de som pluggar kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, masterprogrammet i biologi, masterprogrammet i tillämpad bioteknik eller enstaka kurser inom biologi.

Welcome to Biologiska Ämnesrådet!
The section for students studying a bachelor in biology/molecular biology, master in biology, master in applied biotechnology or individual courses in biology.

Hemsida: http://nvb.utn.se

Antal medlemmar
2022: 163
2021: 257
2020: 246