Logo
Logo

Kungsholmen's Young Scientists' Society är en anrik vetenskaplig och icke-diskriminerande förening för elever på Kungsholmens Gymnasium med syftet att främja intresse för och kunnande inom naturvetenskap, matematik och teknik. Vi ordnar ofta aktiviteter som vetenskapsintresserade utanför skolan får ta del av, till exempel föreläsningar, dissekeringar och teknik workshops.

Hemsida: http://www.kysskg.com

Antal medlemmar
2022: 338
2021: 241
2020: 120