Logo
Logo

Molekulföreningen är en förening som verkar för att inspirera L M Engströms elever till fortsatta studier inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnen genom en kombination av sociala och ämnesrelaterade aktiviteter. Detta gör vi genom att anordna regelbundna pluggträffar och genom att bjuda in till tävlingar, studiebesök, laborationer, och föreläsningar där alla föreningens medlemmar är välkomna att delta.

Antal medlemmar
2023: 87
2022: 125
2021: 122