Logo
Logo

Här går det att söka bland alla föreningar som har skrivit en presentationstext.

Visar föreningar 21-37 av totalt 37
12
Kristanstads Science organization - Kristianstad
Lund Sustainable Engineers - Lund
Lund Sustainable Engineers (LSE) är en studentorganisation under Teknologkåren vid LTH. Vi utvecklar studenters intresse och engagemang i miljö, etik och hållbar utveckling. Detta gör vi genom att arrangera föreläsningar, seminarier, etikpubar, dokumentärvisningar och diskussioner. Vi fungerar som plattform och forum där studenter nätverkar, delar idéer och erfarenheter. Fokus ligger i att engagera studenter i hållbar utveckling och forma perspektiv som kan tas med till yrkeslivet.

Om du vill bli aktiv i föreningen, glöm inte att gå med i Slack via knappen längst ner på medlemsfliken på ... Läs mer
Malmös Akademiska Förening - Malmö
Malmös Akademiska Förening är en ideell organisation som har sedan 1994 erbjudit ungdomar hjälp och vägledning i deras akademiska karriär, där läxhjälpen har haft en ledande roll.

Förutom regelbundna aktiviteter organiserar Malmös Akademiska Förening även studierelaterade seminarier där elever får möjligheten att träffa och ställa frågor till professionella inom näringslivet samt universitetsstudenter.
Maskinsektionen inom TLTH - Lund
Molekulföreningen - Göteborg
Molekulföreningen är en förening som verkar för att inspirera L M Engströms elever till fortsatta studier inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnen genom en kombination av sociala och ämnesrelaterade aktiviteter. Detta gör vi genom att anordna regelbundna pluggträffar och genom att bjuda in till tävlingar, studiebesök, laborationer, och föreläsningar där alla föreningens medlemmar är välkomna att delta.
Naturvetenskapliga Sällskapet - Linköping
Naturvetenskapliga sällskapet (Natve). Natve är ett skolsällskap som ursprungligen endast bestog av manliga medlemmar och som ägnar sig åt naturvetenskap. På senare år har föreningen även fått kvinnliga samt icke binära medlemmar.År 1814 grundades Natve och har funnits oavbrutet sedan dess. Flera kända naturvetare som bland annat nobelpristagare Hugo Theorell har varit medlem i sällskapet.
Naturvetenskapliga föreningen, NF, grundades den 14 mars 1906. Föreningens syfte är att bland Vasaskolans elever höja kunskapen i samt underhålla intresset för naturvetenskaperna. För att uppfylla detta ädla syfte anordnar NF laborationer, exkursioner, föredrag, resor och annat trevligt.

Välkommen att bli medlem i NF och därmed också förbundet Unga Forskare.
Nyköpings Enskilda Grundskolas Science Club - Nyköping
ProCivitas Vetenskapsråd - Växjö
Godkänn nedanstående uppgifter och bli medlem idag!
Research Academy for Young Scientists - Göteborg
Rays vision är att Sverige skall vara en världsledande forskningsnation inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Rays mål är att uppmärksamma unga talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik samt bidra till att de tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning.

Rays metod är att årligen arrangera en sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet.
Sektionen för Teknisk Biologi - Linköping
Stockholm International Youth Science Seminar - Stockholm
Föreningen SIYSS stödjer Unga Forskares verksamhet Stockholm International Youth Science Seminar och strävar efter att inspirera intresse för internationellt utbyte i naturvetenskap, teknik och matematik.
THS - Kemisektionen - Stockholm
Tjejit arbetar för att uppmuntra unga tjejer och icke-binära till att våga programmera, och våga välja utbildningar inom datorteknik och IT. Är du nyfiken på vad det innebär? Bli medlem hos oss idag!
Ung Vetenskapssport - Stockholm
Ung Vetenskapssport är en ideell förening med syfte att främja ungdomars problemlösande och utövande av vetenskapssport. Vi grundades 2015, och har sedan dess arrangerat läger med över 500 deltagare totalt sett.
Välkommen till W-sektionen, Sektionen för Ekosystemteknik inom Teknologkåren vid LTH. Vi är en opolitisk ideell studentorgansiation med syfte att engagera, föra samman och motivera studenter att upfylla sina mål och ha kul under studietiden. Som en medlemsorgansiation i Unga Forskare får våra medlemmar ännu fler möjligheter att utvecklas.
12